Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 030-2369585
  • info@raadopmaat.com
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

29-08-2017

Wat 'kost' financieel advies eigenlijk?

Sinds de banken (en sommige verzekeringmaatschappijen) de beloning voor de werkzaamheden van de adviseur niet meer in de producten versleutelen, worden die kosten separaat in rekening gebracht. Hoeveel is dat?

Omdat de adviseur de bank en de verzekeraar heel wat (administratief) werk uit handen neemt werd daar in het verleden altijd een beloning voor beschikbaar gesteld. Die beloning werd 'provisie' genoemd. Een plezierig bij-effect hiervan was, dat consumenten geen nota kregen voor de (advies-)werkzaamheden van de adviseur.
Vanaf 2013 is hierin iets veranderd. Voor bepaalde verzekeringen en financiële diensten mag die provisie niet meer verwerkt worden in het product. Dit geldt onder andere voor hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Door de afschaffing van provisie moesten de kosten transparanter worden. Wat een groot voordeel had moeten zijn. Immers wanneer de adviseursbeloning uit de tarieven van de banken en verzekeraars is geschrapt zou daar voor de consument een voordeel uit moeten voortvloeien. 

Consument is er niet altijd blij mee. 

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat consumenten in sommige gevallen toch moeite hebben met de kosten van het advies. Temeer daar nog steeds niet goed duidelijk is geworden op welke manier het schrappen van de provisie uit de bank- en verzekeraarstarieven voor de consument voordelen heeft opgeleverd.
Voor bijna de helft van de ondervraagden is dat zelfs de belangrijkste reden om geen financieel expert in te schakelen. En dat terwijl het in heel veel gevallen echt om een complexe materie gaat.
Dat de financiële wereld steeds complexer wordt blijkt ook wel uit het feit, dat financieel adviseurs iedere drie jaar met een stevig examen moeten aantonen, dat hun kennis nog steeds op peil is. 

Wat brengt de financieel adviseur eigenlijk in rekening?

De hoogte van de declaratie hangt volledig af van de te investeren uren. Een hypotheek afsluiten en begeleiden naar de overdracht bij de notaris is bijvoorbeeld veel tijdrovender dan het afsluiten van een uitvaartverzekering. En dus verschillen ook de declaraties. Volgens de Consumentenbond bedragen de gemiddelde kosten voor het afsluiten van een hypotheek 2.361 euro. Minder komt dus voor. Meer ook. En dat soort verschillen zie je ook bij het afsluiten van een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Onze tarieven hebben wij een tijd geleden al heel transparant vastgelegd in ons dienstverleningsdocument. Op verzoek sturen wij die graag toe. En in veel gevallen is het eerste gesprek zelfs gratis.

Welke eisen mag je stellen? 

Het afsluiten van een hypotheek gaat gelijk al veel verder dan alleen maar uitleggen wat de mogelijkheden zijn en de benodigde stukken naar de bank sturen. Arbeidsongeschikt raken, of werkloos, overlijden van een van de partners, de gevolgen voor pensioeninkomen, het zal allemaal ter sprake moeten komen. En doorgerekend moeten worden.
Een adviseur moet dan ook goed kunnen onderbouwen dat het financieel verantwoord is dat de hypotheek op die manier en bij die bank wordt afgesloten. En bij al die andere financiële producten en diensten speelt uiteraard hetzelfde. Alleen wanneer alle denkbare omstandigheden zijn meegewogen en op basis daarvan een product (en aanbieder) is gekozen kan sprake zijn van een passend advies. 

Dat die eisen tegenwoordig zo streng zijn is eigenlijk een goede ontwikkeling. Want een onjuist advies kan zelfs aansprakelijkheid opleveren aan de kant van de adviseur. En waar aansprakelijkheid ontstaat zal ook gesproken moeten worden over een schadevergoeding.
En eigenlijk betekent dat, dat een goed onderbouwd advies ook een spijkerharde garantie is voor correcte keuzes. Wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is.

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens